اخبار:   

خانه موسیقی و نوروفیدبک

آمار بازدیدکنندگان سایت

نوروفیدبک و موسیقی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

تاثیر نوروفیدبک در بهبود عملکرد نوازندگان موسیقی

 


 

 

به گزارش تیم تحقیقاتی مرکز نوروفیدبک آلومینا طبق مقاله ای که در سال 2008 در مجله سالانه روانپزشکی منتشر شد و در کنگره بین المللی مغز و رفتار مطرح گردید ، دانشمندان به اثر مثبت نوروفیدبک در بهبود عملکرد موسیقی پی بردند.

(From: International Society on Brain and Behavior: 3rd International Congress on Brain and Behavior)

 

در این مطالعه 51 دانش آموزرشته موسیقی به دو گروه تقسیم شده و یک گروه به همراه آموزش تحت درمان با  نوروفیدبک  نیز قرار می گرفت و گروه دیگر فقط تحت آموزش به روش سنتی قرار می گرفت و نهایتا نتایج مطالعه حاکی از آن بود که گروهی که تحت درمان با نوروبیوفیدبک  بودند، بطور کاملاً محسوسی از هماهنگی فکری و عضلانی بهتری جهت نواختن موسیقی برخوردار بودند.

 

منبع مقاله:

http://www.annals-general-psychiatry.com/content/pdf/1744-859X-7-S1-S100.pdf

 

مقالات

, designed by l.aghaei