اخبار:   

آمار بازدیدکنندگان سایت

حسادت عشقی یا حسادت رومانتیک مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
ادامه مقالات - آموزش روابط عاطفی عاشقانه و روابط جنسی

حسادت رومانتیک

حسادت رومانتیک

علت و پیشگیری

نوشته ی : جیمز لئونارد پارک

1. پویایی شناسی  حسادت

تجربه فکری: چشمانتان را ببندید و کسی را که دوست دارید در آغوش دیگری تصور کنید. چه احساسی به شما دست می دهد؟

حسادت در روابط انسانی به علت مقایسه ، رقابت و ترس از جایگزین شدن ایجاد می شود. ما به راحتی می توانیم  بدانیم چرا اغلب حسادت در روابطی از ما که تنها ابعاد فیزیکی و روانشناختی ما را درگیر می کنند ، برانگیخته می شوند.(زیرا مقایسه و رقابت وقتی در قالب جسم و شخصیت افراد به آنها می اندیشیم تقریباً اجتناب ناپذیر می باشد.) اما اگر ما مورد اعتماد تر شویم ، به ماورای حسادت حرکت خواهیم کرد ، زیرا از اعماق وحدت خود ساخته مان، عاشق هستیم.

الف) چه سرویس تلفنی را انتخاب می کند؟

حسادتی که براحتی در روابط عاشقانه معمول برانگیخته می شود، مثل رقابت بین شرکت های تلفن است. همه ی شرکتها برای کسب و کار از مشترکین تلفنی ، با یکدیگر رقابت می کنند. همه آنها اساساً خدمات مشابهی ارائه می کنند و نیازهای یکسانی را برآورده می کنند.

همچنین دو زن یا دو مرد که برای جلب محبت فردی واحد با یکدیگر رقابت می کنند ، ویژگی های قابل مقایسه خود را  در بهترین وضوح ممکن ارائه می دهند. وقتی آنها خودشان را در حال ارائه خدماتی مشابه ، ارضاء نیازهایی یکسان(همراهی ،مهربانی ، امنیت و غیره) می بینند، هر یک بایستی ادعا کنند که عملکردهای مطلوب را بهتر انجام می دهند .آنها به امید اینکه بهتر از رقیب خود ظاهر شوند ، خصوصیات هیجانی و جسمی خود را تبلیغ می کنند و نمایش می دهند.

اما عشق بر پایه اعتبار ( قدردانی از دیگران بعنوان افرادی منحصر به فرد و خود ساخته ، ارزش دادن به آنها بخاطر شخصیت وجودی معتبر و منحصر بفردشان)  مثل مقایسه شرکتهای مخابراتی نیست. افراد منحصر بفرد نیازهایی مشابه را ارضاء نمی کنند. آنها با دیگری رقابت نمی کنند(حتی وقتی که محدودیت زمانی نیاز به انتخاب بین آنها را ایجاد می کند). زیرا آنها تلاش به ارائه خدمات عشقی مشابهی نمی کنند.

ب) بازی مقایسه

برخی افراد بهر حال خود راحسود می یابند ، زیرا آنها رقابت و مقایسه را پرورش داده و حمایت می کنند.آنها به سختی تلاش می کنند تا نوع زنانه یا مردانه ی ایده آلی باشند، که در فروشگاه شهوانی مردم پسند واقع شوند(امید وار به اینکه بهتر از رقیبشان باشند!) این موضوع آنها را وادار می کند تا ظاهر فیزیکی خود را تغییر دهند و مطلوب ترین شخصیت ها را نمایش دهند.

زنانی که سعی می کنند از نظر فیزیکی بیشترین جذابیت را داشته باشند یا خوشایند ترین شخصیت های زنانه را داشته باشند، هویت خود را پنهان می کنند و با سایر زنان در محبوب ترین زن بودن، رقابت می کنند. آنها دوست دارند ،در قالب مردم پسند ترین شکل ، مورد توجه واقع شوند: زن زیبا ، زن باهوش ، زن جذاب ، زن باصفا ، زن شیرین و  بی آزار و غیره.

در این سطح همه زنان با توجه به استانداردی یکسان مقایسه می کنند و مقایسه می شوند.( مردان کلاً چه می خواهند.) هر زنی به جای اینکه تلاش کند تک و منحصر بفرد باشد ، تلاش می کند از دیگری بهتر باشد.

بعلاوه مردانی که  سعی می کنند باهوش ترین، قوی ترین ، پولدارترین ، خوش تیپ ترین  باشند؛ بر قابل قیاس بودن خود تأکید دارند.آنها می خواهند با سایر مردان در این مقیاس های خوب تعریف شده مقایسه شوند.

تلاش برای نمایش خود به عنوان ارضاء کننده نیازهای کلی و از پیش موجود؛  به شیوه عمل مشابهی نیاز دارد.(افرادی که عشق می فروشند یا آنهایی که دنبال خریدار می گردند) خودشان را بهترین ارائه دهنده آنچه مردم عموماً می خواهند نشان می دهند( که شامل امنیت ، جذابیت ، گرمی ، حمایت ، احساسات جنسی ، ارتباط ، همراهی ،درک یا هر چیز دیگری است). آنها  نمی خواهند افرادی منحصر بفرد و غیر قابل مقایسه دیده شوند ، بلکه می خواهند مأمورین بهتری نسبت به نفر بعدی در ارضاء نیازهای موجود باشند.

اگر ما محبوبیت خود را بر پایه مقایسه و رقابت استوار کنیم ، همیشه با احتمال اینکه مدلی جدید مغز فردی که برای مدتی جذبش کرده بودیم را  روشن کند(جلب توجه کند) تهدید می شویم. ما همیشه می توانیم جایگزین شویم.

وقتی ما به خاطر صفات جسمی و روانشناختی مان ارزش می گیریم ، احتمال زیادی داردکه مثالهای بهتری از چنین افراد و چنین خلق و خویی، پیش آیند.

بازی مقایسه در این چالش حسادت ،خلاصه می شود. " او چه چیزی دارد که من ندارم؟"

حسادت رومانتیک

 

2.جلوگیری از حسادت با قابل جایگزینی نشدن

الف) قابل تعویض بودن ( بهتر بودن یعنی شبیه بودن)

در داستان عشق پیش پا افتاده ، ما نقشهایی بخوبی مکتوب شده ، الگوهای پیچیده ای از تعاملات که از فرهنگمان فرا گرفته ایم ، بازی می کنیم.

و از آنجا که همه حرکات و خطوط بخوبی پیش از موعد شناخته شده اند، یک بدلکار براحتی می تو اند وارد شده و اعمال ما را بر عهده گیرد.( اگر برای نقش خیلی پیر شویم ، مریض شویم ، یا حتی بمیریم) . اما چه اتفاقی می افتد اگر بدلکار نقش را بهتر از هنرپیشه بازی کند؟

ممکن است کسی که نقش را بهتر اجرا کند ، شغل را بصورت ثابت صاحب شود.

 

وقتی ما احساس تهدید از جایگزین شدن در یکی از نقشهایمان کنیم، ما معمولاً سعی می کنیم در آن بخش ، بهترین  بازیگر شویم . فرهنگ ما می گوید(در بازار کار و همینطور بازار عشق): آن برتری بهترین راه پیروزی در رقابت است. بنابراین  ما در مقیاسهای پذیرفته شده رقابت می کنیم:

ما تلاش می کنیم بهترین همراه اجتماعی برای آنهایی که می خواهیم جذب کنیم باشیم ، بهترین آشپز، بهترین شریک جنسی، بهترین خدمت رسان ، تحریک کننده ترین و لذت بخش ترین شخصیت ها.(بهترین شدن در هرآنچه زن یا مرد محبوب مردم ارائه می کند)

اما بهتر بودن از دیگران واقعاً به معنی شبیه بودن است. برتری مقیاسی از همنوایی در حد ایده آل ، پذیرفته شده ی اجتماعی است. حسادت نه با برتری بلکه با  قابل جایگزین نبودن ، پیشگیری می شود.

 

ب) چگونه می توانیم منحصربفرد باشیم و  قابل جایگزینی نباشیم؟

همه ما از  مخازن ژنتیکی مشابهی می آییم، و شخصیت های ما عمدتاً از فرهنگهای انسانی شکل گرفته اند. پیشامد های زیستی و فرهنگی  ما را افرادی خاص می کنند.

اما وقتی ما از خودمان آگاه تر می شویم، ظرفیت بازسازی خود برای منحصر بفرد بودن و جانشین نداشتن را، کسب می کنیم. اگر ما از آزادی خود برای جهت دهی زندگی به سوی اهدافمان استفاده کنیم، نسبت به اهداف زیستی ای که طبیعت به ما داده ترقی می کنیم و می توانیم از الگوهای زندگی آماده شده ، پیشی بگیریم.

 

در فرآیند طولانی بازسازی خودمان ، ما با شخصیت های اصلی مان که توسط والدین وفرهنگمان خلق شده اند، شروع می کنیم. و هرچه زودتر به عمق شرطی سازی اجتماعی مان پی ببریم، زودتر می توانیم بازسازی زندگی مان را به طرح خاص خودمان شروع کنیم.

هر اینچ از این کشمکش برای برتری بیشتر ، بایستی در مقابل فشارهای اجتماعی عظیم برای همنوایی ، مثل دیگران بودن ، و برای اخذ الگوهای زندگی آسانی که در اطرافمان می بینیم ، پیروز شود.

اگر ما بدون تناقض ، اهداف تازه خلق شده ی زندگی مان را پس از سالها ، تعقیب کنیم، ممکن است کاملاً خودمان را عوض کنیم. از دیدگاهی هستی گرا ما همان چیزی هستیم که تعقیب می کنیم ؛ ما را می توان با برنامه هایی که در سر داریم تعریف کرد.

همان وقتی که ما خود را با انتخاب اهداف جدید زندگی ، مجدد خلق می کنیم؛ بی همتا ، منحصر بفرد ، غیر قابل جایگزینی ، غیر قابل تقلید ، غیر قابل مقایسه ، بی نظیر   خواهیم شد.

تفاوت مهم میان ما و سایر افراد در مقادیر قابل سنجش و ظاهری (موی بیشتر داشتن یا پاهای کوچک تر داشتن) یا صفات قابل مقایسه خُلقی ( داشتن حس شوخ طبعی بیشتر، گرم و محبت آمیز تر بودن) آشکار نخواهد شد.

تفاوت های جسمی یا خُلقی، ما را بی همتا نمی کند . با توجه به صفات بدنی و روانشناختی ما از دیگران تنها در اندازه متفاوت می شویم و نه در نوع.

اما ما می توانیم با بازسازی خودمان از مرکز ، از اعماق درونی مان،  فی نفسه از هر کس دیگر ی متفاوت باشیم.ما بایستی طرح اولیه ای برای زندگی مان طراحی کنیم. پس از سالها تصمیم گیری برای مسیرهای بنیادی زندگی ، ما بیشتر مخلوق انتخاب های آزاد خودمان می شویم تا محصول استعدادهای ژنتیکی و شرطی سازی فرهنگی .

ما انسانهایی تجدید ناپذیر با زندگی هایی تکرار نشدنی می شویم.

 

3. روابط قابل  اطمینان از  منحصربفرد بودن ظاهر می شوند.

معمولاً روابط فردیِ  سطح پایین ،با صفات روانشناختی و جسمی ای که بسیاری از مردم به اشتراک می گذارند ، آغاز می شوند. برخی اوقات مردم به واقع تلاش می کنند با نمایش خود به عنوان زن یا مردی مطلوب تر ، جای رقیبشان را بگیرند. حسادت در بازی معمولی عشق ، خیلی محتمل است ، زیرا بازیکنان  بی همتا نیستند، آنها به راحتی جای یکدیگر را می گیرند.

اما روابط معتبر از بی همتایی بروز می کنند. وقتی عشق از سپاس برای بی همتایی دیگری ،در عوض سپاس برای صفات یا ویژگی هایی که بیشتر مردم دارند، شکل بگیرد؛ هیچ اساسی برای رقابت یا مقایسه وجود ندارد.( و هیچ خطری برای جایگزین شدن شریک عشقی با دیگری)

بنابراین ، بی همتا بودن از احتمال بروز حسادت،  پیشگیری می کند:

اگر ما ماورای قوانین و هویت های ارائه شده فرهنگمان ظاهر شویم، (مقایسه ، رقابت و جایگزینی را غیرممکن کنیم) در میان خود ، با علم به اینکه ما کاملاً بی همتاییم، ایمن هستیم . و اگر از روی بی همتایی عشق بورزیم ، حسادت پیشگیری می شود.

 

4. درباره حسادت چه کنیم:

اما پیش از آنکه بی همتا و منحصر بفرد شویم، حسادت ممکن است رخ دهد.در باره این حس عمیق درد ، گیجی و خیانت چه می توانیم بکنیم؟

در ابتدا ممکن است ما با امید به اینکه حسادت از بین خواهد رفت ، از آن چشم پوشی کنیم. شاید حسادت را احساسی خام ببینیم، که بایستی بر آن غلبه کنیم.اما احساس حسادت غلط نیست(همانطور که دندان درد اشتباه نیست) . بعلاوه ، حسادت دلالت برمشکلی عمیق تر در روابط ما دارد. به جای  درمان این علامت سالم (حسادت)  با آسپرین، ( با چشم پوشی از ترس مان از جایگزین شدن ، تلاش بر توجه نکردن به دردمان) ما بایستی انحصارگراییِ پشت حسادتمان را، درست کنیم.

معتبر تر شدن راهی مهم برای اثبات خودمان در قالب افرادی بی همتا و غیر قابل جایگزینی است. اگر بدانیم که هستیم و روابط ما به چه معنی است، نیازی نخواهیم داشت در برابراحساس حسادت ، مقاومت کنیم یا از آن چشم پوشی کنیم ،زیرا وقتی عشقهای چندگانه شروع می شوند ، سادگی ظاهر نخواهد شد.

حسادت ، احساسی بد و خام نیست که با آن مقابله شود. در واقع می تواند آزمونی برای وحدانیت رابطه ما باشد:

اگر هنوز حسادت امکان پذیر است، رابطه هنوز بی همتا نیست.

 

5. خلاصه

زمانی که عشق رابطه ای بی همتا بین افراد جایگزین نشدنی باشد ( کسانی که زندگی خود را بر برنامه هایی معتبر وآزادانه انتخاب شده متمرکز ساخته اند) ، پس مقایسه ،رقابت و جایگزینی امکان پذیر  نخواهد بود.

وقتی ما کاملاً انسانهایی بی همتا می شویم، هیچ انسان دیگری در روابط عشقی مان نخواهد توانست جای ما را بگیرد. عشق های دیگرِ ، فردی که ما دوست داریم ،  نیز روابطی منحصر بفرد هستند. پس اگر ما با اطمینان تر دوست داشته باشیم ، حسادت ناپدید خواهد شد.

 

نویسنده:

جیمز پارک که فیلسوفی هستی گرا و نویسنده کتابهای بسیاری در زمینه عشق ، رابطه جنسی و ارتباطات می باشد.

دپارتمان تحقیقات مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک آلومینا


انتشار مقاله در اینترنت یا در مجلات با درج منبع مقاله (با درج لینک فعال به سایت مرکز آلومینا) منعی ندارد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.

خواننده گرامی : برای تهیه هر یک از این مقالات جهت ارتقا سلامتی شما هم میهنان عزیز ، زمان و انرژی و هزینه بسیار زیادی صرف می شود، پس در حق ما لطف نموده و کپی رایت را رعایت کنید و  به ما در ادامه فعالیتمان امید و انگیزه بدهید . با سپاس از خوانندگان محترم و با امید به روزهای بهتر

مرکز تخصصی نوروفیدبک و بیوفیدبک آلومینا

 

خدمات نوروفیدبک و بیوفیدبک و مشاوره روانشناسی (اضطراب،افسردگی، بیش فعالی ، درمان اختلالات جنسی و روابط زناشویی ، زوج درمانی و... ) و شناخت درمانی و رفتار درمانی (CBT) و ویزیت متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان) و متخصص مغز و اعصاب (درمان میگرن،سرگیجه،تشنج،سکته مغزی و ...)در مرکز  نوروفیدبک و بیوفیدبک آلومینا انجام می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین نوبت ویزیت تماس بگیرید.

 

مقالات

, designed by l.aghaei